Gamla sm5mek är begärd avslutad. Den kommer att tas bort i juli då abonnemanget går ut. Domänen är flyttad till den Svenska operatören Inleed fysiskt belägen i mellansverige med kontor i Sthlm. (08..)

Mail adresserna lever kvar, nu på den nya servern. En ny har tillkommit, janne@sm5mek.se.

Klockan är nu 23:23 så god natt. \ mek.