Jag har gjort några uppdateringar, lite på varmdryck om Moka bryggning.
Dessutom en ny akvarell på en fasantupp.

Fasantupp.