denna målning visar  stranden av Mälarfjärden Ekoln strax öster om Alnäs friluftsgård. Träden har ännu inte fått löv och någon har just sjösatt sin båt, för att fånga en fet vårgädda förmodas.
Stunden är någon gång mitt på dagen till tidig eftermiddag och solen värmer gott. Måsarna skriar på måsars vis.

Mer bilder finns på denna länk.

Mälarstrand på våren.