En backstuga byggdes ofta i en slänt / backe för att få fram byggmaterial i form av sten, det var även billig mark man inte gärna byggde annat på. Väggarna bestod av stora tjocka stenar och golvet var stampad jord.
Här bodde de allra fattigaste som inte ägde någonting, inga djur eller mark att odla på. Dock fick de ofta odla grönsaker utanför stugan. På den enda värmekällan, eldstaden lagades den eventuella mat de hade.
Sängarna bestod av enklaste virke med  i bästa fall halmmadrasser. Enda ljusinsläppet var gluggen ovanför dörren.

Backstuga från södra Sverige 1800 tal. Finns nu på skansen.