Samevistet, även kallat kåtan, är en boning där samerna vistades tidvis, företrädesvis på sommaren vid renskötseln. Den är uppbyggd på rest virke och björknäver som tätning täckt av torv som låses med mer rest virke. Hål i taktoppen gav bra drag i elden som är mitt i kåtan.
När du öppnar dörren är ”vardagsrummet” till höger med björkris ock renfällar samt ofta älghudar som golv. Både varmt och bekvämt.
Till vänster var köksdelen. Som besökare stannar man alltid i dörren och herrn i huset bjuder in dig antingen i köket eller vardagsrummet. Blir du erbjuden köket så framför ditt ärende och tacka för dig med ett snabbt avlägsnande. Blir du däremot erbjuden plats i vardagsrummet så räkna med en stunds samtal över en  kopp kaffe.

Står det en ”pinne” vandringsstav lutad mot utsidan av dörren så är den bildligt låst och ingen får gå in. Står staven på sidan av dörren är det troligen redan någon inne, knacka alltid innan du öppnar.

Det är alltid viktigt att följa den lokala befolkningens sociala rutiner och regler. Bores.

Lappkåta / Sameviste.

Sameviste brytningen mellan barr och fjällbjörkskog.