Skogaholms herrgård i kol och pastell, alltså inte limpan ”Skogaholms”.
Denna skapelse alstrades på platsen, alltså en Plein Air målning, eller på svenska, friluftsmålning.
Jag har använt kol och hård pastell samt lite Pan-pastell för takets mörker. Det går ju bra att blanda dessa medier.

Det var en skön och solig sensommardag med mycket utländska turister på Skansen, det hördes på diverse tungomål som talades vid de gamla byggnaderna.
Det var mitt femte besök i år och jag känner att det ännu finns skatter gömda på denna plats. Just nu blir det billigare för varje besök jag gör, Ett dagskort pensionär kostar 225:- och ett årskort pensionär kostar 375:- .ja du ser ju själv vilken skillnad det gör med årskortet som dessutom ger rabatter på flera försäljnings ställen på området. Det hade hittills kostat mig 1125 :-, men med årskortet blir det 375 :- . eller till dags dato 75 :- per besök.
Men resorna då ? Jodå kan man acceptera att åka boskapstransport (SL) så kostar det 26 :- enkel, med lite tur hinner man på spårvagn 7 innan  tiden går ut. I dessa dagar kan man som innehavare av SL och UL kort åka med SJ regional och Mälartåg på SL – UL korten genom biljettsamverkan. Det kommer att gälla tills arlandabanan är reparerad. Det dras inget från korten på dessa tåg. 😉  Mälartåg går över Arlanda och senast jag åkte där låg rälerna till andra spåret fortfarande bredvid banvallen. Det är enkelspårstrafik vilket innebär att tåg får vänta på mötande tåg. Arlanda express verkar ha företräde, de äger ju banan. SJ och SL går numera över Märsta.  Inget ont som inte har något gott med sig.

Varför jag kallar SL tågen för boskapstransport ? Det är det enda tåget som inte har toalett. Du kan  ju tänka dig vilka situationer det kan ge vid tågstopp !

Skogaholms herrgård på skansen.

Skogaholms herrgård på skansen. Plein air i kol och pastell.