Denna byggnad på Rådhusgatan 3 känner nog alla Enköpingsbor till, gamla rådhuset och även polisstation in på 1980  talet. Byggdes 1783 – 1786, och överlevde storbranden 1799. Mer historia om rådhuset som varit handelshus, rådhus, skola, polisstation mellan 1884 och ~1980,  numera är Enköpings museum inhysta där, hittar du på https://enkopingshistoria.n.nu/museum

Denna målning är gjord efter mitt foto, med tusch och akvarell.

Gamla polisstationen och rådhus i Enköping.

Gamla rådhuset och f.d. polisstationen i Enköping.