Inktober plankan är en enkel bläckteckning av två plankor varav den ena bearbetas av hackspetten.

Blev störd i min nattsömn då vi hade en brand på våningen i natt. Det luktade märkligt nog lägerrök, avsaknad i stort av plastlukten som brukar vara i dessa bränder. Brandkåren var mycket snabba på att slå ner härden och vädra ur trapphuset så det gick bra att somna om när jag såg att rökmängden minskat där. Men jag tejpade springorna vid brevlådan, den används ju inte numera då vi har brevboxar i entrén. Vet ännu inget om orsak och verkan av branden, helt tyst på nyheter mm.

Dagens första ”ink”.

Hackspett behandlar en bjälke och trämasken klagar på oväsen.

Två plankor/ bjälkar varav en behandlas av hackspett och trämasken klagar…