Den gamla Hornborgastugan numera placerad på Skansen i Stockholm finns nu på akvarell i stort format, (49×38 cm).
En något mondänare stuga är den flygel från Skogaholms herrgård som här kommer i en akvarell i A4 storlek. Flygeln står med övriga herrgårdsbyggnader på … Skansen.
I kol, som jag nu studerar på distans, kursen hålls av The Virtual Instructor på internet. Det blev en gammal ek och en trevlig schimpans. Kol är faktiskt riktigt kul, en helig röra av svärta som man formar om till en sv.v. bild av något motiv. Kolteckningar fixeras med ett speciellt för ändamålet lämpligt lack. Jag betalar för ett års tillgång till deras hela utbud av kurser till ett pris runt hälften av en fysisk studiecirkel.