Dåliga konditioner ?

I dag satte jag upp min magnetiska loop och anslöt till cw stationen BCR.
Prövade först på 17 meters bandet, gick hyfsat att tuna in antennen men fick inte det värde jag ville på 1:1 i SWR. (1,35) Ställde in 2 W uteffekt och gjorde cq anrop i ca 5 minuter, inga reaktioner, inte heller på Reverse Beacon.

Gick ner till 20 m, här var det lite smalare område att stämma av antennen på, hamnade på drygt 2,2 i SWR, ställde in 2 W här och gjorde några cq, gick sedan upp till 3W, men inet svar och inget på RBN.

PÅ 30 m fick jag ungefär samma antennvärde, började nu med 2,5 W, det gav i alla fall en notering i RBN men inga svar. Höjde effekten till 3 W och fick en ny notering från samma station. Se noteringarna nedan.

SM5MEK,s prov med Mag.loop inomhus i betonghus i Uppsala JO89tt.
de dx freq snr speed time
DJ9IE  SM5MEK 10115.5 9 dB 14 wpm 1150z 07 01
DJ9IE  SM5MEK 10113.2 3 dB 14 wpm 1138z 07 01

Som synes så är signalstyrkan inte så stark. 3dB med 2,5 W och 9 dB med 3 W.
De övriga frekvenserna klarar inte antennen av.
Tack DJ9IE för signalrapporterna, din mottagare har flera gånger gett fina mätvärden.

SANYO DIGITAL CAMERA

BCR cw radio 80 – 17 meter.

magloop1

Loopen på balkongen.