Avstämbar motvikt. QRP

 

   Ett problem man får vid portabel och mobil trafik till fots, på cykel eller i kanot mm är att jordplanet ändrar sig hela tiden.
Detta problem kan man till stor del minska med hjälp av denna avstämbara motvikt med 3 m jordlina.Den aktiva enheten består bara av en spole och omkopplare samt anslutningskontakt(er).Den består av en spole med stomme av 20mm elektriker rör pålindat 68 varv med 0,5 mm lackad koppartråd. Spolen blir ~34mm lång + utrymme för ändfästen, ta till minst 45 mm. Det är avtappning efter 1, 2, 4, 8, 12, 16, 24, 32, 48 varv. Dessa avtappningar kopplas till en vridomkopplare. Den första omkopplar positionen är öppen för att få hela spolen aktiv i serie  med jordlinan. Om du använder en alubox skall början på spolen och anslutningen till riggens jord kopplas till lådan. Prova med en jordlina på ca. 3 meter. Det finns mer på nätet, sök på  ”Tunable counterpoise”.