BALUNER

Baluner och Un-Un er för amatörradio. Arbete pågår.  Working area.

Kalkylator för olika nätverk mm.

Några videofilmer om balunbygge mm.

Balun” vs ”Unbal”

TRX Bench del 1.  Broadcast Interference, Common Mode Current and Balun’s magic
TRX Bench del 2. Balun’s magic and how to wind an effective working Balun