Bandplan för qrp

För att få någon ordning och reda så har IARU en plan… en bandplan. Här kommer utrag ur den som berör QRP-trafik.
QRS frekvenserna ligger i regel 10 KHz nedanför här angiven centerfrekvens. Alltså 14060 är center för 20m qrp, då är center för qrs på 20 m 14050.

Det är alltid tacknämligt om det går att få områdena runt dessa centerfrekvenser fria från qro stationer.

FREQUENCY (kHz)

MAX BANDWIDTH (Hz)

   PREFERRED MODE AND USAGE

1.8 MHz  

1810 – 1838
1843

200
2700

CW, 1836 kHz   – QRP Centre of Activity
SSB QRP center of activity

3.5 MHz

3560 – 3580
3690

200
2700

CW, 3560 kHz – QRP Centre of Activity
SSB QRP center of activity

7 MHz 

7000 – 7040
7090

200
2700

CW, 7030 kHz – QRP Centre of Activity
SSB QRP center of activity

10 MHz

10100 – 10140

200

CW,   10116 kHz – QRP Centre of Activity

14 MHz 

14060 – 14070
14285

200
2700

CW, 14060 kHz – QRP Centre of Activity
SSB QRP Center of activity

18 MHz

18068 – 18095
18130

200
2700

CW, 18086 kHz – QRP Centre of Activity
SSB QRP center of activity

21 MHz

21000 – 21070
21060        200      CW,  21060 kHz – QRP Centre of Activity
21285        2700    SSB QRP center of activity

24 MHz

24890 – 24915
24950

200
2700

CW, 24906 kHz – QRP centre of activity
SSB QRP center of activity

28 MHz

28000 – 28070

28360

200

2700

CW, 28055 kHz – QRS Centre of Activity
         28060 kHz – QRP Centre of Activity
SSB QRP center of activity

50 MHz

50.000   50.100   500Hz  Telegraphy exclusive(except Beacon Project)
 50.000 – 010 Region 1*50.010 – 020 Region 2*50.020 – 030 Region 3*50.050 CW future international center of activity50.090 Telegraphy center of activity