DMR Digital radio

I DMR Digital radio lägger jag in tips om programmering med mera som kan vara bra att veta för nybörjare och erfarna som kan behöva ”borsta upp” sig lite.

LÄNKAR:
Skaffa ett radio ID : få ditt här www.radioid.net 

Lösenord för din Hotspot, info om detta finns på Brandmeisters sidor. Här en genväg.

DMR 1.01 The very basic tutorial. PDF på Engelska

Brandmeister Dashboard är den server som sköter allt, här gör du alla viktiga inställningar för att du ska komma ut i nätet.

Brandmeister Swedenär den Svenska servern.

I Brandmeister hose kan du avlyssna vad som händer i realtid på de olika talgrupperna.

SWEDMR är en Svensk site om DMR. Kan varmt rekommenderas.

SA0BMC guide till kode-plug. SA0BMC guide till hans code-plug för AnyTone AT-D878 radio. Mer på hans hemsida.

Kom igång..med APRS via DMR. (Anytone 878) av SA0BMC

Hitta och programmera in en repeater i din Anytone DMR-radio av SA0BMC

Talgrupper, statiska och dynamiska av SA0BMC

Skicka SMS till och från telefon och radio med Brandmeister. (Engelsk video från BridgeCom))

Frivilliga Radio Organisationen har anammat den moderna tekniken i FRO radio

Sveriges Sändar Amatörer SSA har en del matnyttigt även för oss digitala.

Anytone 868 & 878 / Btech 6X2 / Alinco DJ-MD5 mods and hints. This information is primarily intended for amateur ’ham’ radio operators who wish to maintain and adjust their AT-D878UV, AT-D868UV or DMR-6X2. Any regulatory authority approval (e.g. FCC [PTS] certification) may become invalid by the use of this information. Users should always ensure that they and their radios are operating in accordance with their licence conditions. Many of these mods may also invalidate any manufacturer warranty you may have. In any case, the user alone accepts all responsibility and risk from the use of this information and tools provided here.

Denna information är främst avsedd för amatörradiooperatörer som vill underhålla och justera sin AT-D878UV, AT-D868UV eller DMR-6X2. Godkännande av tillsynsmyndigheter (t.ex. FCC [Denna PTS] -certifiering) kan bli ogiltigt genom användning av denna information. Användare bör alltid se till att de och deras radioapparater fungerar enligt deras licensvillkor. Många av dessa modifieringar kan också ogiltigförklara tillverkarens garanti. Under alla omständigheter accepterar användaren ensam allt ansvar och risker från användningen av denna information och de verktyg som tillhandahålls här.