Talgrupper.

Talgrupper är något som samlar vissa intressen eller områden i en gruppering, till exempel SM5 = 2405, den är avsedd att täcka hela distrikt 5. Talgrupp 240 är Sweden, vilket innebär att de svenska talgrupperna samlas i en nationell grupp via denna talgrupp.  Siffran 240 står för  Sweden, 2400 Stockholm, 2401 Gotland osv. efter distrikten.
Sedan finns naturligtvis en del  undantag, 2410 är DCS010D, 2411 ÄR SM tactical osv osv.
I Pi-Star Digital voice software kan du hitta en lista på alla befintliga talgrupper. Samma lista finns även i Brandmeister talkgroup list. MEN .. du måste ha ett ”konto” på dessa sidor för att få informationen. Det ID. nummer du behöver söker du hos Radio ID.  För att få detta ID nummer måste du kunna ange din giltiga amatörradio signal samt även kunna att digitalt skicka en kopia på licensen. Allt detta för att inte obehöriga ska kunna använda radiosystemet.

Var finns talgrupperna?

Talgrupper har du på flera ställen, en samling finns i radion, i den så kallade kodpluggen. Här kan du lägga till, och ta bort de som inte är intressanta, jag rekommenderar att du arbetar med detta i kodpluggen på datorn för bästa överblick. Dessutom finns det talgrupper i din hotspot, de får du lägga in själv via Self Care i Brandmeister. de behövs för att den ska fungera bra. Sedan finns det naturligtvis talgrupper i den lokala repeatern. Saknar du någon talgrupp där får du kontakta den som ansvarar för repeatern. Vilka de är kan du finna i Brandmeister – repeater – sök (repeaterns call). På den här sidan hittar du även Self care, aktivera den och längst ner på vänster sida dyker dina hotspots upp.

Vill du inte ha ständig trafik på radion på utrikiska så se upp med talgrupp 91 World. 92 Europa går bra, inte alls samma intensitet på trafiken. 91 kan du ha i radion för att aktivera när du så behagar, men inte på hotspoten, då tar den över. Jag lade in den på min och hörde mest bara utrikes trafik och märkte knappt när någon Svensk slog igenom. Så den plockades bort igen.

   Brandmeister.

   Pi-Star

   DMR del 3 : Code plug från Kristianstads Radioamatörer

Talgrupper statiska och dynamiska av SA0BMC