EA-QRP CW contest regler.

Denna sida är direkt översatt med Google translate.

EA QRP CW tävlingsregler

XVI EA-QRP CW Contest 2015
EA-QRP Club bjuder in alla radioamatörer i världen att delta i denna tävling.
MÅL: Att främja kontakter QRP läget ”alla mot alla”.
DATUM: Tredje helgen i april.
LÖPTID: Tävlingen kommer att ske i fyra delar.
Del ett – Från 17: 00 h till 20: 00h UTC på lördag i banden på 10, 15 och 20 meter.
Del II – Från 20: 00h till 23: 00h UTC på lördag 80 meters bandet.
Tredje delen – Från 07: 00 h till 11: 00h UTC på söndag 40 meters bandet.
Fjärde delen – Från 11: 00 h till 13: 00h UTC på söndag i banden på 10, 15 och 20 meter.
BAND: 10, 15, 20, 40 och 80 meter. Användningen av frekvenser QRP frekvenser, är alltså rekommenderas: 10 meter (28,060 MHz), 15 meter (21,060 MHz), 20 meter (14,060 MHz), 40 meter (7.030 MHz) och 80 meter (3560 Mhz ).
CALL: ”TEST EAQRP”. Det rekommenderas inte lägga / QRP till samtalet, är det underförstått att alla deltagare är QRP stationer.
UTBYTE: RST + Ett brev (A eller B) + M (mål av EA-QRP Club).
A – QRPp (<1 watt) B – QRP
EFFEKT TILLÅTS: Maximal uteffekt får inte i något fall överstiga 5 watt output (QRP) och lika med eller mindre än 1 watt (kategori QRPp).
KATEGORIER: Endast enstaka flerbands. QRP – Maximal effekt 5W. QRPp – Maximal effekt 1 watt.
Poängberäkning: Varje kontakt med landet värda 1 poäng (EA6, EA8 och EA9 anses vara samma enhet i både poäng och multiplikatorer), 2 poäng med samma kontinent och 4 poäng med en annan kontinent. De QRPp stationerna kommer att vara värt 5 poäng, oavsett var de är.
En station kan endast kontaktas en gång per band.
Endast giltiga kommunikation sker inom den tid.
Multiplikatorer: Varje medlem i EA-QRP (vilket indikerar i utbytet) och varje land DXCC för varje band. EA6, EA8 och EA9 betraktas som samma enhet (EA) i syfte att multiplikator.
FINAL SCORE: Total summa poäng för den totala summan av multiplikatorer.
PÅFÖLJDER: noll poäng varje kontakt kommer att dela Alla fel.
Den tävlande ska diskvalificeras om vi kan bevisa att överskrider den högsta tillåtna kraften eller brott mot reglerna.
Detta tillät användning av ”packet kluster”, men är förbjudet att annonsera själv.
Skall gälla endast de kontakter som inte finns i två andra listor.
Loggar: Alla loggar måste innehålla följande information: Tid UTC. Vägledande av säsongen. Exchange emot och levereras, (Se ”EXCHANGE”). Banda.
En sammanfattning ark hävdade poäng och ett löv fästs beskriver stationen används under (RX, TX eller RTX, antenn / s, uteffekt, tillbehör, …) konkurrensen.
Istället för listan papper, kan loggar skickas via e-post till vilken deras mottagande erkännas.
Alla format är välkomna, även om en enkel e-post med all information som begärs.
Listorna ska lämnas in inom 30 dagar efter tävlingen:
Vocalía EA-QRP tävlingar, Apartado 17, E-16080, Cuenca, Spanien.
Genom e-post till adress eaqrp_test@yahoo.es
UTMÄRKELSER: Första plats i kategorin QRP. Första plats i kategorin QRPp. Första utlands klassificeras.
Deltagarna i denna tävling får inte tilldelas 2 år i rad.
Notera: Deltagande i tävlingen innebär att man accepterar dessa regler.