Hälsan och kaffet.       Malning av kaffe.         Beredning av kaffe.

 

Kaffet är en omsvärmad dryck för sin uppiggande effekt och den sociala samlingen runt kaffestunden, men den har också blivit beskylld för att påverka oss negativt. Allt mer forskning tyder nu (2016) på att vårt kaffe kan vara nyttigt för merparten av oss i måttliga mängder.

Det är koffeinet som ger den där uppiggande effekten på morgonen. Själva koffeinet är en organisk förening och förekommer i flera växtarter som används till drycker, t.ex. kakao, té, yerbamate och guarana

För många av oss är koppen kaffe en trygg och pålitlig vän som följer oss från morgon till kväll. Turligt nog visar studier att kaffe inte är en klassisk drog som framkallar ett beroende, som nikotin eller alkohol. Däremot kan kaffe ge tillfälliga abstinensbesvär, som huvudvärk, trötthet och irritation, om man snabbt  ändrar sina kaffevanor. Problemen avklingar efter några dagar och kan nästan helt undvikas  genom successiv avtrappning av antalet koppar kaffe.

På kaffets plussida.

Kaffet och dess antioxidanter, koffein och andra organiska föreningar, har visat sig ha flera positiva effekter på hälsan. Den:

     Piggar upp. En kopp kaffe har samma effekt som en kort tupplur. Koffeinet tas snabbt upp av blodet och ger mental pigghet och ökad förmåga till fokusering.

Förbättrar orken. Ett måttligt kaffedrickande kan förbättra uthålligheten i aeroba sporter som till exempel löpning och cykling och prestandan i anaeroba övningar som styrketräning och sprint.
Kaffet öppnar luftrören, förbättrar andningen och frigör socker till blodet, som för det vidare till musklerna.

Skärper fokus. koffein stärker den mentala förmågan. Hjärnaktiviteten som styr koncentration och minne förstärkt tillfälligt när vi dricker kaffe.

Minskar astmabesvär.  Astmatiker gynnas av förbättrad andningsfunktion, eftersom kaffet expanderar alveolerna i lungorna.

Verkar förebyggande. Risken att drabbas av Alzheimers eller Parkinsons sjukdom verkar vara minst en tredjedel lägre bland regelbundna kaffedrickare. Att dricka kaffe genom hela livet kan även signifikant minska risken för kognitiv förmåga på grund av hög ålder, både för män och kvinnor.

Skyddar mot kroniska sjukdomar. Kaffets antioxidanter kan skydda mot kroniska sjukdomar. Antioxidanterna motverkar så kallade fria radikaler, som anses ligga bakom utvecklingen av flera stora sjukdomar, som cancer, hjärt och kärlsjukdomar och diabetes typ två.

 PÅ MINUSSIDAN,.

Självklar är kaffe inte ett mirakelmedel, och det finns människor som är känsliga för kaffe. Alltför höga doser kan orsaka problem, som rastlöshet, insomnia, hjärtklappning, nervositet och ångest. Kaffeälskare som är känsliga för koffein kan använda koffeinfritt kaffe, i vilket koffeinet är nästan helt borttaget.