Prov av magnetic loop.

Den 6/4 gjorde jag ett litet prov av min magnetiska loop. Den matades med 5 W från min IC703+ och en kort RG58 (ca 2m). Antennens omkrets ca 3,2 meter.  Antennhöjden var ungefär 1,5 m från mark till underkant. Nedan RBN listan efter en omgång med cq.

de dx freq cq/dx snr speed time
HA1VHF  SM5MEK 14052.5 CW CQ [LoTW] 8 dB 14 wpm 1103z 06 Apr
F5RRS  SM5MEK 14052.7 CW CQ [LoTW] 4 dB 14 wpm 1102z 06 Apr
EI6IZ  SM5MEK 14052.5 CW CQ [LoTW] 8 dB 14 wpm 1100z 06 Apr