OM SM5MEK/QRP.

Den här sidan har tillkommit för att lyfta fram min amatörradioaktivitet med låg effekt, (QRP) Jag tyckte  att min ordinarie hemsida blev lite för stor och artiklar kunde lätt  försvinna i mängden. Därför är nu denna blogg påbörjad. Som en sann blogg blir den nog aldrig klar, uppdateringar och ändringar kommer att ske löpande

Jag började som radioamatör 1981. Då tog jag ett telegrafimärke på S1 vilket gavs för felfri sändning och mottagning i 80 takt. 😉 Det kallades då för pristelegrafering. Var aktiv några år men blev mer och mer intresserad av vildmarsliv med långfärder som tema.
Efter många år och mil började kroppen säga från och ville ta det lite lugnare. Jag frågade några kamrater i FRO vilken kortvågsrigg jag skulle satsa på, de föreslog IC-706. Så blev det, jag startade om med en IC-706MKIIg, Snart följde en Kenwood TS2000, sedan kom en IC-703+ . Dock saknade jag vhf och uhf med ssb och cw i qrp format. Det hittade jag i FT-817ND. Dessutom måste man ju mek-a lite så det blev några byggsatser bara därför att…
Jag är mycket nöjd med min IC-703+ med inbyggd tuner kan man ju köra på i princip allt som är elektriskt ledande bara ingen annan använder samma ledare. 🙂  Att FT817 med sin mångsidighet blivit populär är inte så förvånande.
Min cw skills är numera tillbaka nästan som förr. Leker med pojkarna på 80 takt hjälpligt.

Jag började köra wff och sota stationer, det var lagom tempo för mig, har inte varit mycket för tester. När Svenska SMFF kom igång var jag på och aktiverade direkt vid starten. Det är skönt att komma ut i naturen och köra radio i störningsfri miljö. Har även aktiverat några SOTA i Hälsingland, men sjukdom och ekonomi har sedan satt stopp för längre utflykter. Jobbar nu på att ta Schack Slot diplomet i SOTA (ca 180 poäng kvar 20130915) programmet. Jag har även 1000 miles/watt diplomet från QRP-ARCI.
Ett DXCC mixed all är nyligen avklarat, #58,395. Även QRP DXCC är nu i hamn hos mig.

Jag är stolt och glad medlem i GQRP club, (#13586)  QRP ARCI  (#12722)   Polar Bear QRP ops.  European PSK club, (#4780-SW12)  Uppsala RadioklubbSSA och 30 mdg,(#1536), även NAQCC har fått mig i sina rullor.(#6959)
SCAG (#1101) samt SKCC (#12479)

Jag har en dröm, att kunna lägga vantarna på en KX-3 någon dag. Men till dess får jag nöja mig med IC-703 och föralldel IC7200 som står hemma.