Ombyggnad av headset och bordsmikrofon från Biltema.

Det visar sig att de mikrofoner som sitter i dessa enheter är av bra teknisk kvalitet.

De ändringar som behöver göras är att byta ut kabeln till mikrofonen, på hörlurarna är det märkligt nog ingen skärmad kabel. Rent praktisk är det lika bra att byta hela kabeln, ta tillvara volymkontrollen till hörlurarna som brukar finnas på dessa.
Skaffa dig följande komponenter: Motstånd 2,2 Kohm (röd röd röd) 1st, kabelbit av lämplig längd skärmad minst 3ledare, helst skall mikrofon ha egen skärm, mikrofonkontakt som passar din rig. En liten dosa att sätta PTT knappen och volymkontrollen från sladden, vill du ha upp-ned funktionen som finns på många handmickar behövs ytterligare två ledare och två tryck knappar.

I hörlurskåpan finns tre snäppen i plast som försiktigt men bestämt skall snäppas loss. I vissa modeller finns även en liten skruv. När du öppnat kåpan ser du en simpel koppling isolerad med papperstape, ur ett hål kommer två tampar som är lite grövre än övriga, dessa kommer från mikrofonen, här skarvar du in en ny skärmad kabel. Kablarna från hörlurarna ger sig själva, ge även dessa en ny kabel. Isolera med krympslang. I manualen för riggen står hur du skall koppla kontakten, i denna kontakt har jag satt motståndet mellan +8Vmic och mikrofonens signal ledare. Får du inte plats med motståndet här så sätt det i hörluren så mikrofonkapseln får drivspänning. Det skall även vara med en kondensator i mikrofonens signalledning men den sitter oftast redan i riggen.

Bordsmikrofonen är enklare att konvertera till radio-bruk.
Den har skärmad kabel men.. det behövs fler ledare för PTT och ev. annan styrning. Micken behöver en ledare och skärm, PTT behöver en ledare och jord, varje ytterligare funktion behöver en ledare.
Jag tog en treledare med skärm, det räcker för mick och PTT. Klipp av mick kabeln så det blir en liten båge i bak för manöver utrymme, sätt i en tryck knapp med låg profil och löd dit alla två tamparna för PTT samt skarva mikrofonkabeln. Även här skall motståndet monteras i kontakten om det finns plats annars får du använda ytterligare en ledare för +8V till micfoten. Koppla kontakten enligt anvisningarna i riggens manual. Skulle mikrofonen bli för stark öka då motståndet lite. Prova dig fram.

LYCKA  TILL