Potatis oskalad koktid 8 minuter i lättsaltat vatten. Morot hel skalad se potatis. Kyl direkt efter kokning. Skivad 3-4 minuter. Kyl direkt efter kokning
Brysselkål 3 minuter, kyl direkt efter kokning
Broccoli 3 minuter i buketter. Kyl direkt efter kokning.

Värmeläge 1 för vegetabilier, alltså det lägre ångtrycket i kokaren. Stora potatisar kan kräva någon minut mer.
Kylningen skall ske för att eftervärmen inte skall koka grönsakerna ytterligare. Kyl under rinnande kallt vatten. Ska de serveras direkt räcker det med en snabb dusch i kallvatten så får de snart tillbaka värme från insidan.