© Α.  På den här sidan kommer så småningom lite tekniska inlägg. Arbete pågår…..Ω ℑ