Trafikmetod.

Trafikmetoden för en qrp operatör bygger på att lyssna och lyssna och lyssna. När man uppfattar en lucka i den getingsvärm som surrar kring det tilltänkta offret slår man till och gör ETT anrop. Det fungerar förvånansvärt ofta. SSA har en PDF som är väldigt bra för alla att läsa om trafikmetoder och etik på banden.

Man kan ju undra hur en DX station kan höra en 5-W signal när en högeffektare kommer över honom. Men hör, det  gör han, och oftare än inte kommer den erfarne QRP operatören  att gå igenom dessa pileups och haffa den sällsynta DX,en. För att göra detta krävs det att operatören har viss kunskap om taktik som används av framgångsrika stationer.

Först, och viktigast, lyssna innan du använder din nyckel eller mikrofon. Kör han stationer enligt ett visst mönster eller slumpmässigt? Är han en som plockar upp ”tailenders?” Lyssnar han högt eller lågt i frekvens, och hur stort är spliten? Alla dessa saker kan bara läras genom att lyssna. Tillbringa fem, gärna 10 minuter vid mottagaren innan du börjar sända.

2, investera i en minnesnyckel. Du kommer att skicka ditt meddelande ett antal gånger, och det är mycket lättare att göra det genom att trycka på en knapp istället för att göra det manuellt med handleden. Skicka dina meddelandenl med en något lägre hastighet än DX-stationen sänder.

3, På telefoni, använd standard fonetik. Amatören på den andra änden har inte tid att räkna ut söta anropssignaler, och kommer att ignorera dig. Dessutom använd någon form av talbearbetning för att öka din medeleffekt, men överdriv inte. För mycket är långt värre än för lite. Här kan man vara moderat.  😉

4 Dina anrop. Detta är viktigast för QRP operatörer. Försök inte att vara först på nyckeln eller PTT. Normalt kommer alla att skicka sina anrop på en gång, pausa, försök sedan igen. När du hör att andra pausar, glid in med anropet  en gång. Det är allt du har tid för. Gör detta på rätt sätt, och du kan få igenom det tredje eller fjärde anropet.

Slutligen, Ha vett att avbryta i tid, världen går inte under idag även om du missar denna fina station.

Ett annat viktigt krav för att kunna köra DX (eller någon annan) på ett konsekvent sätt är minst en praktisk kännedom om ”propagations”, alltså konditioner på banden.. Alla de stora amatör publikationerna har månatliga prognoser. De använder olika format, så olika tolkande tekniker är tillämpliga på varje. Alla dessa prognoser framställs flera månader i förväg för offentliggörande, du bör kunna uppdatera din information för att ta hänsyn till rådande förhållanden. Det finns två sätt att göra detta. En är att övervaka WWV  prognosen som går 18 minuter efter varje timme. Dessa inspelningar ger realtidsinformation för att uppdatera dina månatliga diagram. En andra metod är att prenumerera på en av DX bulletinerna. Tryckt på en veckas eller varannan veckas basis, alla är utmärkta indikatorer på den relativt nuvarande utbredningen. Även på internet finns solar-terrestial information att hämta på denna adress.

De tre band som ger huvuddelen av verksamheten för QRP är 20, 15 och 10 meter. När 10 meters bandet är öppet, är det  liten skillnad mellan 5 och 500 W. Den kan uppvisa snabba växlingar i konditioner, dock, vilket kan vara förvirrande även för erfarna amatörer. Tjugo meter är det mest konsekventa band, ger öppningar till någon del av världen både dag och natt.

40 och 80 meter är mindre konsekventa band på grund av sin mer-säsongsbetonade karaktär och högre nivåer av QRN och QRM. Båda tenderar att vara vinterband, men kan ge resultat när som helst på året. Den bästa DX tiden är 30 minuter före och efter lokal soluppgång eller solnedgång. Dessutom är  30-meters bandet utmärkt för QRP operatörer. Dess utbredning ligger halvvägs mellan 20 och 40 meter, och endast begränsad effekt (150 W) är tillåten i Sverige.

Mest QRP CW trafik är omkring 40-60 kHz upp från den nedre kanten av varje band.