Air fryer      Air fryer recept      Från Fahrenheit till Celsius         Hem

Celsius temperaturskala används över hela världen, det är bara USA, Belize och något annat litet land som envisas med den gamle Fahrenheits skala. Så här kommer formeln som tar oss från F till C.

Omvandla den jobbiga Fahrenheit till Celsius.

Ta antalet grader i Fahrenheit, dra ifrån 32. Multiplicera sedan resultatet med 5 och dela detta resultat med 9 så får du resultatet i grader Celsius
Se även denna  länk för en mer vetenskaplig formel.

400 – 32 = 368 x 5 =1840 / 9 = 204,444, jämnas ut till 204 grader Celsius.

Konvertera Celsius till Fahrenheit
℉ =℃ * 1.8000+ 32.00
160 * 1.8000 = 288 + 32.00 = 320 ℉.

400º F = 204º C
390º F = 199º C
380º F = 193º C
360 F = 180 C

En temperatur skillnad på 1 grad C är likvärdig med en temperatur skillnad på 1,8 °F.

Ska du omvandla ett recept för vanlig ugn till Air Fryer så kan du minska temperaturen med 25 – 50 grader F (4 – 10 grader C) och minska tiden med i runda slängar ~20 %.